[Hướng Dẫn] Thanh toán tại Web nạp
03/05/2021
【Hướng Dẫn】Thanh toán tại Web nạp Để thuận tiện cho các vị tiểu chủ hơn trong thanh toán tại web nạp Web nạp chính thức: https://hhgdpay.tab1.vn/login.html CODE: 234akhai Phương thức đổi thưởng: Vào game> Nút cài đặt> Nhập CODE đổi thưởng để nhận Ko quên Web nạp cũng có CODE có thể nhận, đi Web [...]