Chính Sách Bảo Mật

 • Nhằm cung cấp những dịch vụ cũng như sản phẩm hoàn thiện và đa dạng hơn, dưới sự cho phép của pháp luật, Công ty cổ phần Tab Media Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Tab”, hoặc “chúng tôi”) sẽ thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, cung cấp thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các công ty liên quan, để đảm bảo sẽ mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt hơn, đồng thời cố gắng giám sát và đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi sẽ tuyệt đối cẩn trọng, bảo mật khi xử lý những thông tin này.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Khi sử dụng nền tảng trò chơi Tab, bạn có thể sẽ phải cung cấp một số thông tin cá nhân để tiếp tục sử dụng các dịch vụ liên quan đến hội viên của nền tảng trò chơi Tab. Mục đích chính của việc thu thập thông tin cá nhân như sau:
 1. Xác định thân phận sở hữu của hội viên Tab – vì vậy khi bạn đăng ký, chúng tôi cần thu thập thông tin như tên, CMND, địa chỉ, email,..
 2. Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ nền tảng trò chơi Tab – những thông tin này bao gồm thông tin liên hệ (địa chỉ hoặc email,….), và nhằm đáp ứng dịch vụ hoặc hỗ trợ yêu cầu của bạn, những thông tin này cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ,…
 3. Đăng ý kiến trong khu vực thảo luận hoặc trả lời khảo sát – công ty chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email hoặc tên.
 4. Thống kê dữ liệu nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng cao – Thông tin được sử dụng trong các dịch vụ liên quan có thể được dùng để tổng hợp thống kê và phân tích dữ liệu, giúp công ty xây dựng nội dung phù hợp và dễ sử dụng nhất cho người dùng.
 5. Dùng để tiếp thị – bao gồm liên hệ trực tiếp với bạn, hoặc thông qua các kênh khác để thông báo cho bạn những tin tức mới nhất. Chúng tôi luôn tuân theo các chỉ dẫn nghiêm ngặt của công ty, lựa chọn các đối tác uy tín để cung cấp dịch vụ, nhưng việc bảo vệ quyền riêng tư của công ty không bao gồm thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba (người mua/người bán đấu giá trực tuyến, cửa hàng trực tuyến hoặc các trang web được liên kết khác), Tab đề nghị trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn nên tìm hiểu các thông tin liên quan để biết các quy tắc và chỉ dẫn của họ.

2. Các loại thông tin được thu thập

 1. Thông tin cơ bản: Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND, số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ, email, tình trạng hôn nhân, gia đình, tên người giám hộ hợp pháp hoặc các thông tin khác có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn; và khi cần thiết, sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao để xác minh.
 2. Thông tin kế toán: Số tài khoản của tổ chức tài chính, số thẻ tín dụng, thông tin giao dịch và các tình hình tài chính khác; và khi cần thiết, sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao để xác minh.

3. Thời gian sử dụng thông tin cá nhân

 • Tab được phép sử dụng thông tin của bạn trong suốt thời gian vận hành

4. Các khu vực sử dụng thông tin cá nhân

 • Khu vực Tab sử dụng thông tin cá nhân của bạn là trên toàn thế giới

5. Tiết lộ thông tin thu thập được

 • Bạn xác nhận và ủy quyền cho Tab giữ lại và lưu trữ tất cả thông tin bạn cung cấp, đặt chúng vào một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì toàn quyền kiểm soát và bảo vệ tất cả dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu này dựa theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và an toàn, đồng thời sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba, ngoại trừ những cá nhân hoặc tổ chức sau:
 1. Nhân viên của Tab đã được đào tạo chính thức để xử lý thông tin khách hàng và được ủy quyền.
 2. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Các nhà cung cấp này có hợp đồng ràng buộc, phải tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư được liệt kê trong văn bản này.
 3. Bất kỳ người nào mà Tab cần phải tiết lộ thông tin dựa theo pháp luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ hoặc quy định quản lý.
 4. Khi xảy ra tình trạng sắp xếp, tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty hoặc các tình huống tương tự, bất kỳ người nào được ủy thác hoặc được thừa nhận nhận được lợi ích của công ty.
 5. Người hoặc tổ chức mà bạn giao dịch thông qua các dịch vụ nền tảng Tab, chẳng hạn như dịch vụ lưu chuyển tiền, ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các tổ chức khác,…
 6. Trong các trường hợp liệt kê dưới đây, Tab sẽ công khai quyền thông tin cá nhân của bạn cho những người chỉ định:
  1. Tab có đủ lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
  2. Khi bạn vi phạm các điều khoản người dùng của trang web hoặc sản phẩm Tab; hoặc khi hành động của bạn gây ra thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến trang web, quyền lợi, sản phẩm hoặc người dùng khác của Tab; hoặc khi người bị hại thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn.
  3. Khi Tab có đủ lý do để tin rằng bạn tham gia vào hành vi gian lận, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định khác.
 7. Bất kỳ nhà quảng cáo hoặc trang web nào khác mà bạn phát hiện có liên kết với trang web Tab cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc các trang web khác, cũng như không thể kiểm soát hành vi của họ.

6. Ảnh hưởng của việc không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật

 1. Khi tham gia trở thành hội viên của trang web Tab hoặc đăng ký các dịch vụ khác mà bạn phải điền thông tin cá nhân vào, nếu người khác tố giác, hoặc Tab phát hiện thấy thông tin bạn cung cấp không đủ để xác thực thân phận của bạn, Tab sẽ tạm thời ngừng dịch vụ của bạn; sau khi bạn sửa chữa, nếu có thể xác nhận được tính xác thực, Tab sẽ khôi phục dịch vụ của bạn. Nếu vẫn không thể xác nhận tính xác thực thân phận của bạn, Tab sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn.
 2. Khi bạn tham gia trở thành hội viên của trang web Tab hoặc yêu cầu các dịch vụ khác, khi phải điền thông tin cá nhân không bắt buộc, bạn có thể chọn điền hoặc không, nhưng đồng thời bạn cũng có thể sẽ không nhận được các dịch vụ hoặc sản phẩm đặc biệt mà cần phải đăng ký hoặc cần các thông tin liên quan (Ví dụ: đăng ký nhận tin điện tử, giảm giá sinh nhật,…); ngoài ra, nếu phát hiện hành vi mạo danh sử dụng tài khoản hoặc bị chiếm dụng thông tin, nhưng do bạn chưa cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai lệch, sẽ dẫn đến việc không thể xác nhận tính xác thực thân phận của bạn. Tab sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn.

7. Sự lựa chọn của người dùng

 • Tab sẽ thông qua email, không định kỳ cung cấp cho người dùng những thông tin mới nhất hoặc những thông tin phát sinh mà bạn không yêu cầu. Nếu sau này bạn không muốn nhận các thông tin phát sinh mà bạn không yêu cầu, bạn có thể liên hệ với nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi qua email và họ sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách liên hệ của các thông tin trên. Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin liên lạc của bạn với mục đích cung cấp dịch vụ khách hàng, ví dụ như thông báo cho bạn về các ưu đãi mới nhất, các thay đổi đối với dịch vụ hội viên,..

8. Sử dụng “Cookie” để thu thập thông tin

 • Chúng tôi có thể sử dụng “tệp cookie” để thu thập thông tin sử dụng dịch vụ của người dùng, giúp người dùng truy cập lại trang web. “Tệp cookie” là một phần thông tin nhỏ được gửi bởi máy chủ internet và được lưu trữ trong trình duyệt web, giúp sau này có thể từ trong trình duyệt web đọc đoạn thông tin này. Hiện tại, thông tin thu thập được từ tệp cookie được sử dụng để nâng cao chức năng của dịch vụ. Thông tin do dịch vụ Tab cung cấp là thông tin được tổ chức và sắp xếp dựa trên phân tích của công ty về việc tích lũy sử dụng dịch vụ của người dùng. Các tệp cookie đồng thời giúp quá trình đăng nhập diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn, lưu trữ thông tin giữa các phiên.
 • Bạn có thể đóng chức năng tệp cookie trên trình duyệt của mình mà không ảnh hưởng đến việc duyệt trang web của chúng tôi, nhưng tệp cookie giúp cho dịch vụ của chúng tôi thuận tiện hơn. Việc đóng chức năng tệp cookies có thể khiến việc sử dụng trở nên phức tạp và liên quán đến thủ tục nhập liệu. Xin lưu ý, nếu bạn xóa chức năng của tệp cookies thì có thể sẽ ảnh hưởng đến một số chức năng khác của dịch vụ.

9. Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi quan tâm đến tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi thu thập, và đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin đó. Hệ thống của Tab sử dụng các giao thức bảo mật thích hợp để giám định và ủy quyền, nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên lạc điện tử. Mặc dù vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi phương thức vi phạm bảo mật hoặc tự tiện tiết lộ hoặc sử dụng các thông tin này.

10. Lưu ý cho người dùng

 • a, Bất kỳ nơi nào trên nền tảng trò chơi Tabđược công chúng truy cập đều có thể được tìm kiếm thấy bằng công cụ tìm kiếm.
 • b, Nếu bạn chọn tiết lộ thông tin cá nhân của mình ở những nơi mà công chúng có thể truy cập, bạn nên cẩn thận hơn.
 • c, Yêu cầu xóa dữ liệu: Nếu bạn đăng nhập vào game qua Facebook và cần xóa thông tin tài khoản Facebook của mình.
 • d, Bạn có thể xóa thông tin đó theo các bước sau:Mở ứng dụng / trang web Fcebook -Cài đặt và quyền riêng tư → Cài đặt → Ứng dụng & trang web, tìm ứng dụng hoặc trang web dữ liệu bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.
 • Đoạn trên là phương pháp xóa tài khoản Facebook, xóa thông tin cá nhân của tài khoản khác, vui lòng liên hệ cs@1919play.com

11. Cập nhật Chính Sách Bảo Mật

 • Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật của người dùng, và biết rằng khi công ty chúng tôi cung cấp các tính năng mới hoặc dịch vụ thương mại thì cần phải cập nhật chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi trước khi sửa đổi chính sách này.

12. Các quyền khác

Thông tin cá nhân của bạn, sau khi được Tab xác nhận, có thể tự yêu cầu các mục sau:

 1. Kiểm tra xem công ty có giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn không.
 2. Kiểm tra thông tin của bạn do công ty chúng tôi nắm giữ.
 3. Yêu cầu sửa thông tin của bạn.
 4. Làm rõ các chính sách và quy định được thỉnh thoảng được công ty thực hiện đối với thông tin và các loại thông tin được nắm giữ.
 5. Nghiêm cấm truy cập hoặc sử dụng thông tin của bạn và yêu cầu được thông báo về các hành động mà Tab thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào ở trên. Tab có quyền thu một khoản phí hợp lý cho việc tuân thủ các yêu cầu trên.

13. Các câu hỏi về các điều khoản trên

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản hoặc trò chơi của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: cskh.tab@gmail.com
 2. Các điều khoản này được cập nhật ngày 01 tháng 01 năm 2021
 3. Bản quyền © 2021 Công ty Cổ Phần Tab Media Việt Nam. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.

14. Xóa và quản lý tài khoản

 1. Tài khoản hết hạn sử dụng: Nếu tài khoản của Bên A đã hơn một năm không đăng nhập vào trò chơi (bao gồm cả), không sử dụng dịch vụ và tài khoản không còn điểm chưa sử dụng, Bên B sẽ thông báo và thông báo cho Bên A bằng văn bản hoặc email,Nếu Bên A không đăng nhập vào trò chơi và sử dụng dịch vụ trong vòng 30 ngày sau khi thông báo, Bên B sẽ xóa tài khoản và tái chế các vật phẩm trò chơi ảo có liên quan.Nếu Bên A không đăng nhập vào trò chơi và sử dụng dịch vụ trong vòng 30 ngày sau khi thông báo, Bên B sẽ xóa tài khoản và tái chế các vật phẩm trò chơi ảo có liên quan.
 2. Đăng ký xóa tài khoản: Bên A có thể yêu cầu tự xóa tài khoản thông qua Trung tâm thành viên →[Hủy tài khoản] Xin lưu ý rằng thao tác này không thể khôi phục khi người dùng đã xác nhận thao tác.

 

Điều Khoản Dịch Vụ

 • Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ Phần Tab Media (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Tab”, hoặc “chúng tôi” hoặc Bên B) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”, hoặc Bên A) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ có liên quan bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).
 • E-mail: cskh.tab@gmail.com
 • Lưu ý: Để bảo vệ quyền lợi của Bên A, trước khi trở thành hội viên của nền tảng trò chơi Tab và sử dụng các hạng mục dịch vụ hội viên do Bên B cung cấp, xin vui lòng đọc kỹ tất cả nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này. Khi Bên A nhấn vào nút “Tôi đồng ý” thì sẽ được xem như Bên A đã phù hợp với các yêu cầu về độ tuổi sử dụng dịch vụ của Bên B theo các quy định của pháp luật liên quan, và đồng ý với quy định trong bản điều khoản thỏa thuận này.
 • Bên A vui lòng xem xét bản thỏa thuận này trong 3 ngày trở lên, và sau đó nhấn nút “Đồng ý tuân thủ” để hoàn tất thủ tục đăng ký hội viên.

I. Người đại diện theo pháp luật

 1. Nếu Bên A là người bị hạn chế năng lực hành vi thì khi thiết lập bản thỏa thuận này, phải được người đại diện hợp pháp của Bên A chấp thuận, thì bản thỏa thuận này mới có hiệu lực; nếu Bên A là người không có năng lực hành vi, thì việc thiết lập bản thỏa thuận này, sẽ do người đại diện hợp pháp của Bên A thực hiện.
 2. Nếu người bị hạn chế năng lực hành vi chưa được sự đồng ý hoặc người không có năng lực hành vi không do người đại diện theo pháp luật thanh toán mua điểm số dẫn đến việc người đại diện theo pháp luật muốn hoàn tiền, thì người đại diện theo pháp luật phải chuẩn bị các văn kiện chứng minh và gửi đến hộp thư CKSH: cskh.tab@gmail.com để yêu cầu, sau khi Bên B xác nhận, sẽ xem như áp dụng điều số 22 của thỏa thuận này để chấm dứt hiệu lực thỏa thuận.
 3. Bên B phải ghi rõ bằng tiếng Trung trên trang chủ của trang web chính thức, trang đăng nhập trò chơi hoặc trang mua sắm, nếu Bên A là người bị hạn chế năng lực hành vi hoặc người không có năng lực hành vi, thì ngoài việc đáp ứng các quy định trong mục 1 ra, cần người đại diện theo pháp luật của Bên A đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả nội dung của thỏa thuận này, mới được sử dụng dịch vụ của game, áp dụng tương tự khi các điều khoản của bản thỏa thuận này có thay đổi.

II. Phạm vi áp dụng thỏa thuận

 • Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ trò chơi trực tuyến và các dịch vụ liên quan (dưới đây gọi tắt là Dịch Vụ Này), quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên A B được thực hiện theo các quy định của các điều khoản trong bản thỏa thuận này.

III. Nội dung của thỏa thuận

 • Những điều sau đây được coi là một phần của thỏa thuận này và có hiệu lực tương tự như thỏa thuận này:
 1. Các thông báo về dịch vụ của trò chơi này, quy định hoạt động, các nội dung quảng cáo của bên B
 2. Bảng phí và quy tắc quản lý của từng trò chơi.

Trong trường hợp nội dung thỏa thuận ở các mục trên xung đột với nhau, thì sẽ giải quyết theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.

IV. Giới thiệu dịch vụ

 1. Trang web trò chơi là một nền tảng thanh toán trực tuyến do Bên B cung cấp. Bên A có thể tận hưởng các dịch vụ khác nhau do trang web trò chơi cung cấp, bao gồm: trò chơi, giải trí, mua sắm và các dịch vụ khác,… Trong tương lai, trang web trò chơi sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều dịch vụ trực tuyến khác cho các hội viên sử dụng.
 2. Để sử dụng Dịch Vụ Này, Bên A phải trang bị cho mình đầy đủ các thiết bị máy tính cần thiết để truy cập Internet, và chịu các chi phí liên quan đến viễn thông như: “phí kết nối Internet” và “phí điện thoại”.

V. Định nghĩa danh từ

 1. Trò chơi trực tuyến: là chỉ phần mềm do Bên A dùng máy tính, thiết bị di động thông minh kết nối đến server Internet do Bên B chỉ định, để Bên A và những người chơi khác có thể đồng thời kết nối tiến hành trò chơi.
 2. Trang web trò chơi: là chỉ trang web do Bên B thiết lập để cung cấp dịch vụ trò chơi này.
 3. Điểm số trò chơi: là chỉ đơn vị do Bên A dựa theo phương thức thanh toán được Bên B quy định để hoán đổi, dùng chi trả cho các dịch vụ Bên A sử dụng.
 4. Quy tắc quản lý trò chơi: là chỉ những quy định do Bên B định ra, cung cấp phương thức tiến hành trò chơi theo khuôn khổ và không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thỏa thuận.
 5. Quá trình trò chơi: là chỉ nhật ký của hệ thống máy tính về quá trình tiến hành trò chơi của Bên A từ lúc đăng nhập Dịch Vụ Này đến lúc đăng xuất khỏi Dịch Vụ Này.
 6. Tạm ngưng quyền sử dụng trò chơi (đóng băng): là chỉ việc tạm thời cấm Bên A sử dụng dịch vụ do trang web này cung cấp bằng cách hạn chế quyền đăng nhập vào trang web trò chơi hoặc hạn chế tạm thời quyền sử dụng tài khoản trò chơi.
 7. Chương trình plug-in: là chỉ chương trình không phải do Bên B cung cấp nhằm mục đích làm ảnh hưởng hoặc thay đổi hoạt động trò chơi trực tuyến của Bên B.
 8. Chi phí cần thiết: là chỉ chi phí Bên B phải trả để thực hiện hợp đồng này hoặc chi phí trả cho bên thứ ba.

VI. Đăng nhập Thông tin cá nhân của Bên A

 1. Bên A yêu cầu sử dụng dịch vụ trò chơi này, phải dựa theo quy trình do Bên B chỉ định, đăng nhập thông tin cá nhân hoặc các thông tin cần thiết trùng khớp với hồ sơ chứng minh thân phận trên trang web trò chơi. Nhằm đảm bảo quyền lợi của Bên A khi sử dụng dịch vụ trò chơi, thông tin Bên A cung cấp cần phải được xác minh thân phận, nếu không đúng hoặc có thay đổi, thì phải lập tức thông báo cho Bên B cập nhật.
 2. Nếu Bên B có nhu cầu liên hệ với Bên A để cung cấp dịch vụ trò chơi này mà thông tin cá nhân Bên A cung cấp chưa chính xác hoặc thông tin ban đầu cung cấp không đúng sự thật và chưa được cập nhật thì trước khi Bên A cung cấp thông tin thật sự hoặc cập nhật thông tin, Bên B sẽ tạm dừng dịch vụ trò chơi Bên A sử dụng và dịch vụ truy vấn quá trình trò chơi. Nhưng nếu Bên A có thể chứng minh bản thân là đương sự trong thỏa thuận này, thì không bị hạn chế ở đây.

VII. Quy định về quyền chấm dứt thỏa thuận đặc biệt đối với người tiêu dùng mua bán đặc biệt

 1. 1 Trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu trò chơi, Bên A có thể dùng email hoặc văn bản thông báo cho Bên B việc chấm dứt thỏa thuận, Bên A không cần giải trình lý do và phải chịu bất kỳ chi phí nào.
 2. Trong trường hợp ở mục trên, Bên A có thể yêu cầu hoàn lại khoản tiền của giá trị nạp chưa sử dụng sau khi khấu trừ điểm số Bên B tặng.

VIII. Các thay đổi tiêu chuẩn thanh toán và các thông báo liên quan

 1. Dịch vụ trò chơi này là miễn phí, nhưng trong nội dung trò chơi có cung cấp các nội dung tăng cường cần Bên A nạp phí để mua như điểm số, vật phẩm hoặc dịch vụ,… Các hạng mục phí và tiêu chuẩn thu phí do Bên B công bố trong các trò chơi.
 2. Khi mức phí được điều chỉnh, Bên B sẽ thông báo trên trang web trò chơi, thông báo trong trò chơi và trên giao diện đăng nhập trước 30 ngày khi điều chỉnh dự kiến có hiệu lực. Nếu Bên A khi đăng ký tài khoản đã đăng ký email, thì sẽ gửi email thông báo cho bên A.
 3. Khi mức phí được điều chỉnh, mức phí mới sẽ được tính kể từ ngày điều chỉnh có hiệu lực; nếu mức phí mới cao hơn mức phí cũ, thì giá trị nạp Bên A đã đăng nhập trang web trò chơi trước ngày mức phí mới hiệu lực vẫn tính theo mức phí cũ.

IX. Thông tin mà Dịch Vụ Này phải nêu rõ:

 • Bên B phải ghi rõ các mục sau trên trang chủ của trang web chính thức của trò chơi, trang đăng nhập trò chơi hoặc trang mua sắm và gói trò chơi:
 1. Dựa theo quy định cách thức quản lý phân cấp phần mềm trò chơi, đánh dấu cấp phân loại trò chơi, nhóm tuổi bị cấm hoặc thích hợp sử dụng.
 2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm tối thiểu để tiến hành Dịch Vụ Này.
 3. Những người cung cấp thiết bị bảo mật, thông tin miễn phí hoặc trả phí của họ.
 4. Trò chơi này có thể cung cấp cơ hội trả tiền mua vật phẩm trúng thưởng hoặc hoạt động, những thông tin như nội dung hoạt động, phần thưởng, tỉ lệ trúng thưởng, vật phẩm hiếm, số lượng,… và phải ghi ra các loại nhắc nhở như: “Đây là vật phẩm có cơ hội trúng thưởng, người tiêu dùng mua hoặc tham gia hoạt động không có nghĩa là sẽ mua được vật phẩm chỉ định”,…

X. Quyền sở hữu trí tuệ:

 1. Tất cả các tác phẩm và tài liệu trên trang web trò chơi, bản quyền, quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền sở hữu hoặc các quyền khác của chúng đều thuộc về sở hữu của Bên B hoặc chủ sở hữu quyền, trừ khi được Bên B hoặc chủ sở hữu quyền đặc biệt ủy quyền hợp pháp, Bên A không được sao chép, truyền bá, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào khác, cho bất kỳ mục đích nào khác, người vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật.
 2. Nếu Bên A trong trò chơi phát sinh bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào và gây ra chuyện xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của người khác, Bên B sau khi nhận được lệnh từ cơ quan công vụ, đơn vị điều tra và cơ quan tư pháp hoặc bất kỳ cơ quan hành chính nào, sẽ không cần thông qua sự đồng ý của Bên A, lập tức cung cấp thông tin đăng ký hội viên và nhật ký thời gian trực tuyến và quá trình trò chơi của Bên A cho đơn vị có liên quan để làm bằng chứng. Thỏa thuận này cũng sẽ lập tức chấm dứt.

XI. Sử dụng và lưu trữ số tài khoản và mật khẩu:

 1. Trong quá trình đăng ký Dịch Vụ Này, Bên A tự thiết lập một nhóm tài khoản và mật khẩu, sau khi được xác nhận bởi trang web trò chơi của Bên B thì sẽ thiết lập tài khoản và mật khẩu này chỉ cung cấp cho Bên A sử dụng.
 2. Tài khoản ở mục trên sau khi đã thiết lập sẽ không thể thay đổi, mật khẩu tương ứng với tài khoản phải dựa theo cơ chế thay đổi Bên B cung cấp để thay đổi. Nhân viên Bên B (bao gồm nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng, nhân viên quản lý trò chơi) sẽ không chủ động hỏi mật khẩu của bên A. Bên B trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt (không dưới 30 ngày) sẽ bảo lưu tài khoản và nhật ký điện từ kèm theo tài khoản này
 3. Nếu hợp đồng không bị chấm dứt vì những lý do thuộc về Bên A, trong thời gian của mục trên, sau khi Bên A gia hạn, sẽ có quyền tiếp tục dùng tài khoản và nhật ký điện từ kèm theo tài khoản này.
 4. Khi thời gian của mục thứ 2 đã hết, Bên A vẫn không gia hạn, Bên B sẽ xóa tài khoản này và tất cả những thông tin kèm theo tài khoản này, nhưng những quy định pháp luật khác không bị hạn chế ở đây.
 5. Bên A chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản và mật khẩu, không được chuyển nhượng, cung cấp, tiết lộ hoặc cho bên thứ ba mượn tài khoản và mật khẩu, nếu xảy ra tranh chấp, những trường hợp trách nhiệm thuộc về cho bên A, do Bên A tự mình chịu trách nhiệm.

XII. Thông báo và xử lý hành vi sử dụng tài khoản và mật khẩu bất hợp pháp:

 1. 1Nếu Bên A phát hiện tài khoản, mật khẩu bị sử dụng bất hợp pháp, và khi nhật ký điện từ bị di chuyển không thích đáng, thì phải lập tức thông báo cho Bên B kiểm chứng. Sau khi Bên B kiểm tra thấy thân phận Bên A chính xác, và dùng địa chỉ IP internet xác nhận Bên A chưa từng dùng địa chỉ này, sau khi xác nhận, Bên B sẽ lập tức tạm đóng băng tài khoản này và tạm thời hạn chế các quyền sử dụng Dịch Vụ Này của người dùng trực tuyến có liên quan.
 2. Khi Bên B tạm thời hạn chế quyền sử dụng trò chơi, phải lập tức dùng văn bản hoặc email thông báo cho bên thứ ba nắm giữ nhật ký điện từ ở mục trên để trình bày. Nếu bên thứ ba ngày trong vòng 7 ngày từ khi nhận được thông báo không trình bày rõ, thì Bên B sẽ trực tiếp thu hồi nhật ký điện từ không thỏa đáng trao lại cho bên A, khi không thể hồi phục sẽ dùng phương thức bồi thường được hai bên đồng ý, và sau khi hồi phục sẽ xóa bỏ hạn chế đối với người sử dụng trò chơi trực tuyến có liên quan; riêng trường hợp Bên B đã cung cấp thiết bị bảo mật miễn phí (ví dụ thẻ chống trộm, khóa điện thoại,…) nhưng Bên A không sử dụng hoặc do nguyên nhân khác thuộc về bên A, Bên B sẽ không có trách nhiệm hồi phục hoặc bồi thường.
 3. Nếu bên thứ ba giữ nhật ký điện từ ở mục 1 không đồng ý với cách xử lý của bên B, Bên B sẽ dựa theo quy trình tố giác, xử lý thông qua kênh tư pháp.
 4. Khi Bên B hạn chế quyền sử dụng của Bên A hoặc bên thứ ba theo quy định tại mục 1, Bên B sẽ không thu phí của Bên A hoặc bên thứ ba trong thời gian bị hạn chế sử dụng.
 5. Nếu Bên A khiếu nại không đúng sự thật gây ra tổn thất về quyền lợi cho Bên B hoặc người dùng trò chơi trực tuyến khác, thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

XIII. Lưu và truy vấn quá trình trò chơi:

 1. Bên B sẽ lưu giữ hồ sơ quá trình trò chơi cá nhân của Bên A trong 30 ngày để Bên A truy vấn. Bên A có thể yêu cầu quyền truy cập vào lịch sử trò chơi cá nhân của Bên A bằng văn bản, trực tuyến hoặc trực tiếp tại trung tâm dịch vụ khách hàng của Bên B và phải gửi thông tin cá nhân khớp với giấy tờ tùy thân để xác minh. Phí truy vấn là 200 Tân Đài Tệ, do Bên A chịu phí.
 2. Khi Bên B nhận được yêu cầu của Bên A, sẽ cung cấp cho Bên A quá trình trò chơi đã được liệt kê ở mục 1, và trong vòng 7 ngày sẽ dùng các phương tiện lưu trữ như CD, USB,… hoặc dùng phương thức gửi thư văn bản, email để cung cấp thông tin.
 3. Tất cả các nhật ký điện từ của Dịch Vụ Này thuộc sở hữu của Bên B và Bên B sẽ duy trì đầy đủ các nhật ký điện từ liên quan của Bên A; Bên A hiểu tất cả các nhật ký điện từ của trò chơi này chỉ nhằm mục đích vui chơi và trải nghiệm trong quá trình giải trí. Nếu Bên A chuyển nhượng, giao kèo bán hoặc giao dịch bất kỳ tài khoản hoặc nhật ký điện từ nào cho bên thứ ba, mọi tranh chấp phát sinh do các hành vi giao dịch ngoài dịch vụ của trò chơi này ra sẽ do Bên A chịu trách nhiệm, công ty sẽ không chịu trách nhiệm điều phối và xử lý.
 4. Bên A có quyền kiểm soát các nhật ký điện từ được đề cập trong đoạn trên.

XIV. Quyền riêng tư:

 1. Về việc bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được xử lý theo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và các quy định của pháp luật có liên quan. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để biết các quy định liên quan.
 2. Nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và quy định có liên quan và để cung cấp cho Bên A các dịch vụ trò chơi tốt hơn, Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân đúng sự thật. Nếu Bên A không cung cấp thông tin cá nhân chính xác hoặc thông tin ban đầu cung cấp không đúng sự thật và chưa được cập nhật, nếu sau khi Bên B dùng thư văn bản hoặc email để thông báo, Bên A vẫn không cung cấp thông tin xác thực hoặc phối hợp cập nhật thông tin, thì Bên B sẽ tạm dừng Dịch Vụ Này (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng tiến hành trò chơi và dịch vụ truy vấn quá trình chơi của bên A, mỗi lần tạm dừng quyền tiến hành trò chơi của Bên A kéo dài 7 ngày), đồng thời Bên A biết rằng sẽ không nhận được các đảm bảo liên quan.

XV. Công bố thông tin:

 • Bên B sẽ cung cấp thông tin liên quan về trò chơi này trên trang web trò chơi và cập nhật định kỳ.

XVI. Chất lượng kết nối:

 1. Người dùng có liên quan sử dụng thiết bị đường dây viễn thông của doanh nghiệp viễn thông, nếu phát sinh việc thiết bị đường dây viễn thông bị chặn, ngăn trở dẫn đến lỗi, gián đoạn, rớt mạng không thể truyền phát,… Gây ra những tổn thất ngoài tầm kiểm soát của bên B, Bên B không có trách nhiệm bồi thường tổn thất.
 2. Các thiết bị hệ thống của Bên B bởi vì có kế hoạch trước mà ngừng hoạt động để bảo trì, sẽ thông báo trên trang web trước 7 ngày, và sẽ thông báo khi Bên A đăng nhập vào, thông tin ngừng server cũng sẽ được thông báo trong quá trình tiến hành trò chơi. Nhưng những nguyên nhân đột xuất, cấp bách, không thuộc trách nhiệm của Bên B sẽ không bị hạn chế ở đây.
 3. Nếu vì những nguyên nhân của Bên B khiến Bên A không thể kết nối sử dụng dịch vụ trò chơi nay, Bên B sẽ lập tức đính chính và sửa chữa. Đối với thời gian Bên A không thể sử dụng dịch vụ, khiến phí hoặc vật phẩm trong trò chơi bị Bên B khấu trừ, Bên B sẽ hoàn trả phí và vật phẩm trong trò chơi bị khấu trừ lại cho bên A, khi không thể hoàn trả sẽ đưa ra phương thức bồi thường thích hợp.
 4. Nếu máy chủ của Bên B bị quá tải dẫn đến không thể ghi được nhật ký điện từ hoặc xảy ra tình huống tương tự, Bên B có thể khởi động lại máy chủ và khôi phục về tình trạng trước khi máy chủ phát sinh sự cố. Nếu bởi vì vậy mà Bên A chịu tổn thất, Bên B sẽ dựa theo tình hình tổn thất chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A, trước khi hoàn thành sửa chữ sẽ không thu phí.

XVII. Trách nhiệm của người kinh doanh và người tiêu dùng:

 1. Khi Bên B dựa theo quy định của thỏa thuận này cung cấp Dịch Vụ Này, phải duy trì hệ thống máy tính đáp ứng tính an toàn hợp lý được kỳ vọng ở công nghệ hoặc trình độ chuyên nghiệp hiện tại
 2. Khi hệ thống máy tính hoặc nhật ký điện từ bị hư hỏng, hoặc hệ thống máy tính vận hành không bình thường, Bên B sẽ cố gắng khôi phục nhanh nhất sau khi áp dụng các biện pháp hợp lý.
 3. Nếu Bên B vi phạm 2 quy định trên và gây thiệt hại cho Bên A thì sẽ phải dựa theo tổn thất của Bên A để chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng nếu Bên B chứng minh được mình không có lỗi thì có thể giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường.
 4. Khi hệ thống máy tính của Bên B phát sinh tình trạng trong mục 2, trước khi hoàn thành sửa chữa và vận hành bình thường, Bên B sẽ không thu phí của bên A.
 5. Nếu Bên A do dùng chung tài khoản, ủy thác người khác trả phí mua điểm số mà phát sinh tranh chấp với bên thứ ba, thì Bên B sẽ không hỗ trợ xử lý.

XVIII. Quy tắc quản lý trò chơi:

 1. Để tạo ra phương thức quy chuẩn tiến hành trò chơi, Bên B đã đặt ra các quy định quản lý trò chơi công bằng hợp lý, Bên A phải tuân thủ quy tắc quản lý trò chơi do Bên B thông báo.
 2. Các thay đổi đối với các quy tắc quản lý trò chơi được thực hiện theo quy định tại điểm XXI.
 3. Nếu quy định quản lý trò chơi có một trong số những tình trạng được liệt kê dưới đây, thì quy định đó sẽ vô hiệu:
  1. Vi phạm các quy định của thỏa thuận này.
  2. Tước đoạt hoặc hạn chế quyền lợi của Bên A theo thỏa thuận. Nhưng nếu Bên B xử lý sự việc theo quy định tại điểm XIX thì không bị hạn chế ở đây.

XIX. Xử lý vi phạm quy định quản lý trò chơi:

 1. Trừ trường hợp có quy định khác trong thỏa thuận này, nếu có bằng chứng xác thực đủ để chứng minh Bên A vi phạm quy tắc quản lý trò chơi trong trò chơi này, Bên B sẽ thông báo trên trang web trò chơi hoặc trang đăng nhập trò chơi, và thông báo cho Bên A dựa trên thông tin liên lạc mà Bên A đã đăng nhập.
 2. Bên A lần đầu tiên vi phạm quy tắc quản lý trò chơi, Bên B sẽ thông báo cho Bên A để cải thiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu sau khi Bên B thông báo mà Bên A vẫn không cải thiện, Bên B sẽ dựa theo quy tắc quản lý trò chơi, dựa vào tình hình nặng nhẹ mà hạn chế quyền lợi sử dụng trò chơi của bên A. Nếu Bên A lại vi phạm quy tắc trò chơi với lý do tương tự, Bên B sẽ lập tức dựa theo quy tắc quản lý trò chơi hạn chế quyền lợi tiến hành trò chơi của bên A.
 3. Dựa theo quy tắc quản lý trò chơi, Bên B có quyền đình chỉ quyền lợi tiến hành trò chơi của bên A, mỗi lần không quá 7 ngày.

XX. Quyền khiếu nại:

 1. Nếu Bên A không hài lòng với chất lượng kết nối, quản lý trò chơi, phí và chất lượng dịch vụ liên quan khác do Bên B cung cấp, hoặc không hài lòng với việc Bên B xử lý theo quy tắc quản lý trò chơi, thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo có thể gửi email hoặc văn ban để khiếu nại. Sau khi nhận được khiếu nại, Bên B sẽ phản hồi kết quả xử lý trong vòng 15 ngày.
 2. Bên B phải ghi rõ kênh khiếu nại dịch vụ và địa chỉ email trong trang web trò chơi hoặc quy tắc quản lý trò chơi.
 3. Các khiếu nại của Bên A phản ánh về việc bên thứ ba sử dụng các chương trình plug-in hoặc những vấn đề khác làm ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi sẽ được xử lý theo mục số 1.
 4. Email khiếu nại của Bên B: cskh.tab@gmail.com

XXI. Thay đổi thỏa thuận:

 1. Khi Bên B sửa đổi thỏa thuận này, sẽ thông báo trên trang web trò chơi cũng như trang đăng nhập trò chơi, và gửi thông báo đến cho Bên A dựa theo thông tin Bên A đăng nhập.
 2. Nếu Bên B không tiến hành thông báo theo mục trên, thì thay đổi của thỏa thuận sẽ vô hiệu.
 3. Bên A trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thông báo của mục 1:
  1. Nếu Bên A không phản đối thì coi như Bên A chấp nhận nội dung thay đổi thỏa thuận của Bên B.
  2. Nếu Bên A phản đối thì xử lý theo hướng Bên A chấm dứt thỏa thuận.

XXII. Chấm dứt thỏa thuận và hoàn trả:

 1. Bên A có thể thông báo cho Bên B để chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào.
 2. Nếu Bên A trì hoãn việc thanh toán hoặc ác ý hoàn trả phí mà không có lý do sau khi mua hàng trên trang web trò chơi hoặc trong trò chơi, Bên B sau khi thông báo cho Bên A sẽ tạm dừng quyền hạn trò chơi của bên A.
 3. Nếu tài khoản của Bên A quá một năm (bao gồm 1 năm) không đăng nhập sử dụng Dịch Vụ Này, Bên B sẽ thông báo và dùng văn bản hoặc email để thông báo Bên A đăng nhập, nếu trong vòng 30 ngày sau khi thông báo, Bên A không đăng nhập vào trang web hoặc dịch vụ, Bên B sẽ chấm dứt thỏa thuận.
 4. Nếu Bên A phát sinh một trong những tình trạng nghiêm trọng sau, Bên B có thể chấm dứt ngay hợp đồng này sau khi đã thông báo cho Bên A dựa trên thông tin đăng nhập của bên A:
  1. Sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc công cụ nào để tấn công hoặc phá hoại hệ thống máy tính của Bên B một cách ác ý.
  2. Sử dụng các chương trình plug-in, chương trình vi rút, lỗ hổng chương trình trò chơi hoặc các phương pháp khác vi phạm tính công bằng và hợp lý để tiến hành trò chơi.
  3. Dùng cách hình thức mạo danh, lừa đảo, hoặc các hành vi vi phạm đạo đức khác để mua điểm số hoặc vật phẩm trong trò chơi.
  4. Vi phạm quy tắc quản lý trò chơi vì lý do tương tự đạt số lần nhất định (không ít hơn ba lần), nhưng không cải thiện sau khi được thông báo theo điều XIX, mục 2.
  5. Trong vòng 30 ngày sau khi Bên B đình chỉ quyền trò chơi của Bên A theo quy định tại mục 2 mà Bên A vẫn chưa thanh toán.
  6. Bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào bị cơ quan tư pháp điều tra ra.
 5. Khi Bên B xác nhận có lỗi hoặc không thể cung cấp bằng chứng trong những sự thực ở mục trên, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại của Bên A
 6. Khi chấm dứt thỏa thuận này, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết và điểm số tặng cho Bên A, trong vòng 30 ngày sau khi Bên A hoàn thành quy trình yêu cầu hoàn trả, Bên B sẽ dùng tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản, hoặc chi phiếu đã đăng ký để hoàn trả giá trị nạp chưa sử dụng cho bên A. Do Bên B cần bỏ ra tỉ lệ chi phí nhất định cho việc bán thẻ điểm và các kênh khác, nên một phần sẽ được xem như là chi phí cần thiết của bên B, do vậy, khi Bên A yêu cầu hoàn tiền sẽ bị khấu trừ 30% chi phí cần thiết.

XXIII. Ngừng vận hành

 1. Nếu Bên B bởi vì ngừng vận hành dịch vụ trò chơi này mà chấm dứt thỏa thuận, thì sẽ thông báo trước 30 ngày (không dưới 30 ngày) trên trang chủ của trang web chính thức, trang đăng nhập trò chơi, và thông báo cho Bên A theo thông tin Bên A đăng nhập.
 2. Nếu Bên B không thông báo trong thời gian nêu ở mục trên, thì trừ hoàn trả điểm số mua hàng của phí trò chơi Bên A đã thanh toán nhưng chưa sử dụng mà không được khấu trừ chi phí cần thiết ra, sẽ phải bồi thường hợp lý.

XXIV. Gửi đến:

 1. Đối với tất cả các thông báo trong thỏa thuận này, Bên A đồng ý rằng Bên B sẽ dùng địa chỉ liên lạc và email mà Bên A đăng nhập để gửi đến.
 2. Nếu địa chỉ đăng nhập ở mục trên có thay đổi, Bên A phải lập tức thông báo cho bên B. Bên B sẽ gửi theo địa chỉ đã được thay đổi.
 3. Bên B dựa theo thông báo của địa chỉ trong điều khoản này sau khi được gửi đi, sẽ dùng hình thức văn bản gửi đến Bên A hoặc sẽ gửi email vào trong máy chủ email của bên A, và sẽ xem như là đã gửi đến.
 4. Nếu do Bên A cố ý hoặc do lỗi của Bên A khiến Bên B không thể gửi đến, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất vì không gửi đến được của bên A.

XXV. Luật áp dụng và tòa án có thẩm quyền:

 1. Đối với việc giải thích và áp dụng thỏa thuận này và các quy tắc quản lý trò chơi liên quan, cũng như quan hệ các quyền và nghĩa vụ tạo ra với Bên B do Bên A sử dụng Dịch Vụ Này, cả hai bên đồng ý sử dụng luật của Trung Hoa Dân Quốc làm luật áp dụng.
 2. Nếu cần kiện tụng cho các sự kiện phát sinh từ hợp đồng này, cả hai bên đồng ý rằng Tòa án Quận Đài Bắc của Đài Loan sẽ là tòa án sơ thẩm.
 3. Các quy định tại mục trên không loại trừ việc áp dụng Điều 47 Luật Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng hoặc Điều 436-9 Luật Tố Tụng Dân Sự của tòa án có thẩm quyền tố tụng.

XXVI. Các câu hỏi về các điều khoản trên

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản hoặc trò chơi của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: cskh.tab@gmail.com
 2. Các điều khoản này được cập nhật ngày 01 tháng 01 năm 2021
 3. Bản quyền © 2021 Công ty Cổ Phần Tab Media Việt Nam. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.

 

 

Quy định quản lý tài khoản

I. Có ác ý cản trở nhân viên nhà phát hành thực hiện nhiệm vụ và quản lý trò chơi, thuyết phục không mang lại hiệu quả. (Nhà phát hành sẽ xem xét tình hình nặng nhẹ để xử lý)

 • Khi nhân viên đại diện cho công ty thực hiện nhiệm vụ trực tuyến, nếu bạn làm ảnh hưởng đến nhân viên đang thực hiện công việc quản lý trò chơi, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn. Ví dụ: đe dọa nhân viên GM, hoặc thóa mạ bằng những từ ngữ không phù hợp, cố gắng lừa dối, có ý định sử dụng thông tin giả để thu lợi hoặc báo cáo sai sự thật về hành vi vi phạm của người chơi khác.
  1. Vi phạm lần 1: Cảnh báo, khuyên can, cấm chat hoặc cưỡng chế rời mạng
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 3 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Khóa tài khoản 7 ngày hoặc chấm dứt thỏa thuận

II. Gây trở ngại hoặc quấy rối người dùng khác tiến hành trò chơi, thuyết phục không mang lại hiệu quả. (Nhà phát hành sẽ xem xét tình hình nặng nhẹ để xử lý)

 • Để bảo vệ quyền lợi của người dùng trong toàn thể trò chơi, nếu trong trò chơi, sử dụng các lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, vi phạm thuần phong mỹ tục, phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, giới tính, vùng miền…; hoặc cản trở, gây rối người dùng khác kết nối, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Cảnh báo, khuyên can, cấm chat hoặc cưỡng chế rời mạng
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

III. Người chơi liên quan đến việc lấy và giao dịch bất hợp pháp tiền, đạo cụ, tài khoản, điểm số… của người chơi trong trò chơi

 • Nếu bạn liên quan đến việc lấy và giao dịch tiền, đạo cụ, tài khoản, điểm số,… của người chơi theo bất kỳ cách nào không chính đáng, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.
  1. Vi phạm lần 1: Cưỡng chế rời mạng và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

IV. Spam ác ý trên các kênh công cộng (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo ra bất kỳ hành vi thương mại và quảng cáo nào, đăng bất kỳ nhận xét nào vi phạm thuần phong mỹ tục của xã hội và pháp luật, hoặc sử dụng các ngôn từ ác ý như khiếm nhã, xúc phạm hoặc phỉ báng người khác, xem xét tình hình nặng nhẹ để xử lý.)

 • Nếu bạn spam ác ý trên các kênh công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo ra bất kỳ hành vi thương mại và quảng cáo nào, đăng bất kỳ nhận xét nào vi phạm thuần phong mỹ tục của xã hội và pháp luật, hoặc sử dụng các ngôn từ ác ý như khiếm nhã, xúc phạm, phỉ báng người khác,… tất cả đều ảnh hưởng đến quyền lợi tiến hành dịch vụ trò chơi của người chơi khác, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Cảnh báo, khuyên can, cấm chat hoặc cưỡng chế rời mạng
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

V. Các hành vi gây nguy hại nghiêm trọng đến quyền lợi của công ty (bao gồm ngôn từ phỉ báng, phát tán tin đồn thất thiệt, xâm phạm quyền lợi…)

 • Nếu ngôn từ hoặc hành động của bạn gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quyền lợi của công ty, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

VI. Phát ngôn trong trò chơi liên quan đến việc vi phạm pháp luật, như: đồi trụy, mua bán ma túy, súng, và các hành vi bất hợp pháp khác,..

 • Nếu phát ngôn của bạn trong trò chơi bị người khác báo cáo hoặc bị công ty phát hiện và bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, ví dụ: đồi trụy, mua bán ma túy, súng và các hành vi bất hợp pháp khác,… Công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Cưỡng chế rời mạng và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

VII. Hành vi trong trò chơi có liên quan đến việc vi phạm pháp luật liên quan của quốc tế và Đài Loan: lừa đảo, đe dọa, phỉ báng, tiết lộ thông tin cá nhân,…

 • Nếu hành vi và ngôn từ của bạn trong trò chơi bị người khác báo cáo hoặc bị công ty phát hiện và bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, chẳng hạn như: lừa đảo, đe dọa, xúc phạm công khai, phỉ báng, xâm hại bí mật, tiết lộ thông tin cá nhân,…, công ty sẽ chấm dứt thỏa thuận với bạn và sẽ hợp tác với các cơ quan tư pháp để truy tố. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.
  1. Vi phạm lần 1: Cưỡng chế rời mạng và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

VIII. Trình báo khiếu nại ác ý, không nghe thuyết phục, làm ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của người chơi khác. (Nội dung khiếu nại vô nghĩa hoặc liên tục lặp lại nội dung khiếu nại)

 • Trình báo khiếu nại ác ý sẽ ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của phần lớn người chơi và tốc độ nhận phản hồi. Nếu bạn liên quan đến việc trình báo khiếu nại ác ý, nhiều lần không nghe thuyết phục, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 1 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

IX. Cố tình mạo danh nhân viên của nhà phát hành (mạo danh GM hoặc sử dụng danh nghĩa có liên quan của công ty, sử dụng các tên nhân vật, bang hội dễ gây nghi ngờ và hiểu lầm)

 • Tên nhân vật của bạn giống với tên của nhân viên trong công ty, cố gắng gây nhầm lẫn hoặc mạo danh liên quan đến công ty (ví dụ: GM, nhân viên chăm sóc khách hàng,… các từ gần nghĩa hoặc từ đồng âm)
  1. Vi phạm lần 1: Cưỡng chế rời mạng và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

X. Không hợp tác với nhân viên GM để tiến hành các hoạt động điều tra

 • Khi bạn không hợp tác với nhân viên GM của công ty để tiến hành điều tra, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

XI. Sử dụng các chương trình plug-in để tiến hành trò chơi (các chương trình hỗ trợ không phải do nhà phát hành cung cấp như: tự động luyện công, tăng tốc phần mềm, phần cứng,…)

 • Vì các chương trình plug-in bất hợp pháp sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự cân bằng của trò chơi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác, nếu bạn sử dụng các chương trình plug-in để tiến hành trò chơi, công ty sẽ khóa tài khoản của bạn. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Các chương trình plug-in bao gồm: tất cả các cài đặt hoặc chương trình hỗ trợ, trợ lý nhỏ, auto-click,… không do nhà phát hành cung cấp.
  1. Vi phạm lần 1: Cưỡng chế rời mạng và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

XII. Phát tán plug-in / thông tin plug-in / lan truyền máy chủ riêng (bao gồm tự động luyện công và tăng tốc phần mềm, phần cứng)

 • Vì các chương trình plug-in bất hợp pháp sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự cân bằng của trò chơi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác, nếu bạn phát tán các chương trình plug-in để tiến hành trò chơi, công ty sẽ chấm dứt thỏa thuận với bạn. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Các chương trình plug-in bao gồm: tất cả các cài đặt hoặc chương trình hỗ trợ, trợ lý nhỏ, auto-click,… không do nhà phát hành cung cấp.
  1. Vi phạm lần 1: Chấm dứt thỏa thuận

XIII. Sửa đổi thông tin trò chơi, sử dụng lỗi trò chơi, gói crack và bất kỳ hành vi hack nào (bao gồm cả hành vi tuyên truyền)

 • Cài đặt trò chơi là phần quan trọng nhất để duy trì chất lượng của trò chơi này. Công ty rất coi trọng việc sử dụng cài đặt để quản lý trò chơi này. Nếu bạn phát hiện thấy lỗi (BUG) hoặc vấn đề khác trong trò chơi, bạn nên nhanh chóng dùng hệ thống chăm sóc khách hàng để thông báo cho công ty, nếu bạn tự ý lợi dụng chương trình lỗi để tiến hành trò chơi, tuyên truyền, phát tán thông tin chương trình lỗi (BUG), phá hoại sự cân bằng của trò chơi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác, công ty sẽ chấm dứt thỏa thuận với bạn. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.
  1. Vi phạm lần 1: Chấm dứt thỏa thuận

XIV. Tham gia vào việc chiếm đoạt tài khoản, đạo cụ, Vàng và điểm số của người chơi

 • Nếu bạn có liên quan đến việc chiếm đoạt tài khoản, đạo cụ, Vàng, điểm số,… thuộc tài khoản của người khác, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người chơi khác, trước khi công ty xác minh rõ sự việc, sẽ tạm khóa tài khoản của bạn. Sau khi sự việc được xác minh, sẽ lập tức khôi phục quyền sử dụng tài khoản cho bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Chấm dứt thỏa thuận

XV. Sở hữu đạo cụ bất hợp pháp

 • Nếu bạn có nhật ký điện từ bất thường trong trò chơi (vật phẩm hoặc tiền mà người chơi khác lợi dụng lỗi của hệ thống (BUG) hoặc chương trình plug-in để trục lợi), công ty sẽ thu hồi nhật ký điện từ và khóa tài khoản của bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Thu hồi nhật ký điện từ và khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Thu hồi nhật ký điện từ và khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

XVI. Nhật ký tiêu phí bất thường

 • Để bảo vệ quyền lợi của bạn, khi xảy ra tiêu phí bất thường chúng tôi sẽ tạm khóa tài khoản của bạn. Sau khi bất thường được xóa bỏ hoặc được xác minh, chúng tôi sẽ lập tức khôi phục quyền sử dụng tài khoản cho bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

XVII. Nhật ký thông tin điện từ bất thường / Hợp tác với điều tra tư pháp

 • Để bảo vệ lợi ích của bạn và quyền điều tra của cơ quan tư pháp, nếu nhật ký điện từ phát sinh bất thường hoặc được cơ quan tư pháp yêu cầu điều tra, công ty sẽ tạm thời khóa tài khoản của bạn. Sau khi bất thường được xóa bỏ hoặc được xác minh, chúng tôi sẽ lập tức khôi phục quyền sử dụng tài khoản cho bạn.
  1. Chấm dứt thỏa thuận
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

XVIII. Thông tin hội viên không đúng

 • Thông tin cá nhân cần được đăng ký chính xác, nếu tài khoản đăng nhập bằng thông tin không đúng, công ty sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan, các vấn đề phát sinh sau này sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm. Nếu thông tin cá nhân của bạn đã đăng ký với công ty đã hết hạn hoặc cần cập nhật, công ty sẽ tạm khóa tài khoản của bạn, sau khi bạn cập nhật thông tin cá nhân chính xác thì sẽ lập tức khôi phục quyền sử dụng tài khoản cho bạn.
  1. Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  2. Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản 7 ngày
  3. Tiếp tục vi phạm: Chấm dứt thỏa thuận

XIX. Trộm cắp thông tin thân phận của người khác để đăng ký

 • Khi không được sự đồng ý nhưng lại sử dụng thông tin thân phận của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn: điện thoại di động, điện thoại, địa chỉ, số CMND,…) để đăng ký và sử dụng dịch vụ trò chơi, nếu người khác tố cáo thì công ty sẽ chấm dứt thỏa thuận với bạn, ngoài việc chấm dứt thỏa thuận, người dùng còn phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.
  1. Vi phạm lần 1: Chấm dứt thỏa thuận

XX. Thực hiện giao dịch mua bán bằng cách dùng tiền mặt đổi lấy vật phẩm ảo trong trò chơi

 • Nếu bạn dùng đạo cụ trong game, Vàng, bảo vật hoặc tài khoản để giao dịch đổi lấy tiền mặt, vật phẩm có giá trị, tài khoản với người chơi khác, công ty sẽ chấm dứt thỏa thuận với bạn. Nếu việc này gây ra tổn thất cho công ty, công ty sẽ yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Nếu phát hiện tên nhân vật hoặc mô tả cửa tiệm cá nhân mà bạn tạo ra có phương thức liên hệ liên quan, giao dịch vật phẩm có giá trị, nhờ luyện dùm tài khoản, quảng cáo thương mại địa chỉ trang web, phần mềm liên lạc, địa danh đặc biệt, số điện thoại, đăng quảng cáo sản phẩm hoặc hoạt động tiếp thị của công ty khác, hoặc đăng nội dung liên quan đến bất kỳ điều gì kể trên trong trò chơi hoặc khu thảo luận, thì đều phù hợp với quy định nêu trên.
  1. Vi phạm lần 1: Chấm dứt thỏa thuận

XXI. Các câu hỏi về các điều khoản trên

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản hoặc trò chơi của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: cskh.tab@gmail.com
 2. Các điều khoản này được cập nhật ngày 01 tháng 01 năm 2021
 3. Bản quyền © 2021 Công ty Cổ Phần Tab Media Việt Nam. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.